به گزارش ایلنا، برادر ریبری به دلیل ورشکستگی باشگاه سابقش بدون تیم مانده بود و در این هنگام بود که او وارد عمل و حاضر شد که دستمزد او را بپردازد تا او بتواند از پس هزینه‌های زندگی‌اش برآید. در کتابی که کریستوف هوتو، ایجنت مشهور نوشته است، داستان کمک فرانک به برادرش هم آمده است. هوتو نوشته است که ریبری در آن هنگام به ایجنت‌هایش گفته بود: «برادرم مشکل بزرگی دارد. او نیاز به ۲۵۰۰ یورو در ماه دارد تا بتواند خوب زندگی کند.» همین باعث شد که هوتو با آویرون بایونه تماس برقرار کند. هوتو نوشته: «ریبری ۴۰ هزار یورو کمک کرد و البته قرارداد برادرش سالانه ۳۳ هزار یورو بود.»

استیونس به دلیل مصدومیت تنها سه بازی برای این تیم انجام داد. او پیش از این نمی‌دانست که برادرش حقوقش را پرداخت کرده است.