به گزارش مهر به نقل از اسپیس، امشب آمریکا یک ماهواره جاسوسی به فضا می فرستد.

 ماهواره NROL-۵۲ قرار است همراه موشک اطلس V از کیپ کاناورال، مقر نیروی هوایی آمریکا در فلوریدا به آسمان ارسال شود.

سازمان  NRO اپراتور این ماهواره است که البته مدیریت ناوگان ماهواره های جاسوسی آمریکا را نیز برعهده دارد. ماموریت های این سازمان اصولا محرمانه هستند به همین دلیل هدف از ارسال NROL-۵۲ به فضا مشخص نیست.

این دومین عملیات ارسال ماهواره  جاسوسی توسط آمریکا در کمتر از دو هفته گذشته است. در ۲۴ سپتامبر نیز یک موشک اطلس ماهواره NROL-۴۲ را از مقر نیروی هوایی آمریکا در کالیفرنیا به  آسمان برد.