به گزارش ایسنا، در توضیح ارسالی این شرکت مسافربری آمده است:" با توجه به تصادف خونین محور تهران به مشهد از مبداء تهران به مشهد ضمن اظهار همدردی با بازماندگان متوفی و آرزوی سلامتی برای مجروحان این سانحه اعلام می‌شود اتوبوس فوق تحت پوشش شرکت مسافربری آریا سفر تعاونی ۱۱ نبوده و با این تعاونی هیچگونه همکاری نداشته است".