به گزارش مهر  به نقل از خبرگزاری فرانسه، پلیس روز دوشنبه دستور تعطیلی مسجد کوچکی را در سارتروویل در شمال غرب پاریس که ادعا شده محل رجوع بانفوذ سلفی ها در جامعه مسلمانان محلی است، صادر کرد.

پلیس این مسجد را کانون سابق افراط گرایی توصیف کرده که برخی از فعالان آن در سال ۲۰۱۳ به سوریه عزیمت کرده اند و افراد دیگری نیز در آنجا به تبلیغ افراطی گری برای مشارکت در اقدامات تروریستی پرداخته اند.

این در حالی است که رئیس انجمن فرهنگی مسلمانان سارتروویل در گفتگو با خبرگزاری فرانسه این اتهامات را قاطعانه رد می کند.

همچنین در فونتنی او رز در جنوب غرب پاریس، پلیس دستور تعطیلی نمازخانه محله پارادیس را به اتهام تبلیغ تروریسم صادر کرده است.