رفتار نامتعارف ترامپ نسبت به سیل زدگان پورتوریکو و پرتاب دستمال توالت به سوی مردم همچنین کفش‌های پاشنه بلند ملانیا ترامپ همسر رئیس جمهور آمریکا در هنگام بازدید از مناطق و مردم سیل زده پورتوریکو سبب شد این سفر ترامپ هم مانند اغلب سفرهایش حاشیه ساز باشد. دونالد ترامپ دو هفته بعد از توفان ماریا به پورتوریکو رفت و ضمن بازدید از برخی مناطق آسیب دیده با مسئولان و تیم بحران منطقه دیدار کرد.

ضمن بازدید از برخی مناطق آسیب دیده با مسئولان و تیم بحران منطقه دیدار کرد.