به گزارش فارس، محمدباقر سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه هیأت دولت در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه مقرر شده افزایش حقوق کارکنان و دستگاه‌های دولت از محل ۵ درصد صرفه‌جویی و بهره‌وری دستگاه‌ها باشد، چنانچه دستگاهی موفق به این کار نشود، تکلیف افزایش حقوق کارکنان چه می‌شود، گفت: طبیعی است که اگر سازمان برنامه و بودجه به این نتیجه برسد که یک دستگاه نمی‌تواند ۵ درصد را صرفه‌جویی کند، در میزان بودجه‌ای که به آن دستگاه اختصاص می‌دهد، آن را ترمیم می‌کند. 

نوبخت تصریح کرد: چیزی از میزان افزایش حقوق کارکنان دولت که به طور متوسط 10 درصد است، تقلیل پیدا نمی‌کند.