به گزارش ایسنا، رمضانعلی سبحانی‌فر  درباره شکایت از سایت ضد انقلاب در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: آخرین جلسه این کمیته حدود دو هفته پیش از ایام تعطیلات مجلس بود که تا آن زمان هنوز شکایتی از مدعی العموم یا اشخاص حقیقی و حقوقی از سایت ضد انقلاب آمدنیوز مطرح نشده بود تا در دستور کار قرار گیرد.

 

وی افزود: اگر تاکنون هم شکایتی شده باشد از آن اطلاعی ندارم چون هنوز جلسه کمیته تشکیل نشده است؛ طبیعتا باید دبیرخانه شکایات را به ما ارسال کرده تا آن را در دستور کار قرار دهیم.

 

سبحانی‌فر درباره روند بررسی شکایات در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: این کمیته بر جرایم رایانه‌ای رسیدگی می‌کند؛ یعنی هر جرمی که در فضای مجازی از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی اتفاق افتاده و مدعی و یا مدعیانی نسبت به آن شکایت داشته باشند و یا این که مدعی العموم درباره آن ورود پیدا کند این موارد به دبیرخانه کمیته ارائه می‌شود تا در جلسات مورد بررسی قرار گیرد.

 

وی در پایان گفت: طبیعتا کمیته براساس تخلف صورت گرفته آن سایت یا شبکه مجازی را حذف کرده یا تصمیمات دیگری می گیرد.