به گزارش ایسنا، به نقل از سومریه نیوز عراق، ائتلاف دولت قانون که بزرگترین فراکسیون عضو ائتلاف ملی شیعیان عراق است، روز سه‌شنبه نوری مالکی را به عنوان رئیس ائتلاف ملی انتخاب کرد.

ائتلاف ملی بزرگترین فراکسیون در پارلمان عراق است.

احمد کنانی، نماینده عضو ائتلاف دولت قانون گفت: ائتلاف دولت قانون نوری مالکی را براساس اختیاری که فراکسیون دولت قانون در داخل ائتلاف ملی داشت، انتخاب کرد به این ترتیب مالکی جانشین عمار حکیم،‌رهبر جریان حکمت ملی شد که دو سال ائتلاف ملی را هدایت کرد.

ائتلاف ملی شیعه ۲۴ اوت ۲۰۰۹ از گروه‌های شیعه عراق تشکیل شد و بزرگترین فراکسیون سیاسی در این کشور است که نماینده آن نخست وزیری را در دست دارد.