به گزارش ایسنا، طبق این گزارش کیفیت خودروهای سنگین تولیدی در شهریور ماه امسال ثابت مانده و تغییری نسبت به ماه قبل از آن (مرداد) نداشته است.

در این زمینه اتوبوس بین شهری اسکانیا ۴۲۱۲ مارال دو ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده است.

کامیونت ایسوزو NPR۷۵K نیز سه ستاره، کامیونت FAW دو ستاره و کامیونت الوند یک ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده است.

کامیون ایسوزو NPR۷۵M نیز سه ستاره و کشنده‌های اسکانیا G۴۱۰ و ولوو FH۵۰۰ چهار ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده‌اند.

در مدل ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی، این محصولات بسته به کیفیت خود یک تا پنج ستاره کسب می‌کنند. یک ستاره پایین‌ترین و پنج ستاره بالاترین سطح کیفی را نشان می‌دهد.