به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، پایگاه اینترنتی وزارت خارجه انگلیس متن سخنرانی آلن دانکن، معاون وزیر امور خارجه انگلیس در امور اروپا و آمریکا برای شورای شیکاگو را منتشر کرد.
 
او در این سخنرانی گفت: ما به شدت از دونالد ترامپ و کنگره آمریکا می خواهیم بار دیگر پایبندی ایران به توافق هسته ای را تأیید و در اجرای برجام سختگیرانه و هوشیارانه عمل کنند. 
 
دانکن در سخنرانی خود، کره شمالی، ایران و روسیه را به ترتیب چالش های اول و دوم و سوم سیاست خارجی انگلیس توصیف کرد.
 
او درباره ایران گفت: دومین چالش بزرگ سیاست خارجی، ایران است. من می خواهم کاملا شفاف بگویم که از دیدگاه ما برجام - توافق هسته ای ایران - بهترین راه برای برخورد با مسئله هسته ای ایران است. ایران پیشرفت چشمگیری در توقف برنامه هسته ای و محدود کردن قابلیت های هسته ای خود کرده است. 
 
دانکن افزود: ما می خواهیم مزایای توافق هسته ای را حفظ کنیم. ارزیابی ما این است که ایران به برجام پایبند است و عدم تأیید پایبندی ایران به توافق هسته ای، کار را برای مقابله با  نگرانی‌ها و مهار برنامه هسته ای این کشور دشوارتر می کند. 
 
معاون وزیر خارجه انگلیس گفت: اگر کسی در مورد مزایای این توافق تردید دارد، باید به لحظه ای فکر کند که این توافق دیگر وجود ندارد. آنگاه ما فقط با یک بحران هسته ای - کره شمالی - روبرو نیستیم و با دو بحران هسته ای روبروییم. این موضوع اهمیت توافق هسته ای را برجسته می سازد.
 
او گفت: این توافق حاصل 13 سال دیپلماسی است و طرف ها را به گونه ای به پای میز مذاکره آورد که قبل از آن ممکن نبود. به همین دلیل است که ما به شدت از رئیس جمهور و کنگره می خواهیم بار دیگر پایبندی ایران به توافق هسته ای را تأیید کنند.