به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد جواد ظریف در ادامه سفر منطقه ای خود به کشورهای همسایه پس از عمان ، امروز وارد دوحه پایتخت قطر شد و با امیر و وزیر امور خارجه و وزیر اقتصاد این کشور دیدار و گفتگو کرد.

محمد جواد ظریف با انتشار پستی در صفحه رسمی اینستاگرام خود خبر این دیدار ها را اعلام کرد.

اما این پست ظریف حاشیه هایی را به همراه داشت، زیرا امیر قطر در دیدار با وزیر امور خارجه کشورمان دمپایی یا نعلین به پا داشت.

انتشار تصویر این دیدار با واکنش کاربران فضای مجازی همراه بود ، زیرا برخی از آنان این رفتار امیر قطر را بی احترامی به وزیر امور خارجه کشورمان قلمداد کردند.

این در حالی است که امیر قطر معمولا این نوع نعلین را در دیدار های رسمی  دیگر نیز استفاده می کرده است.

6848737_286