قاسم میرزایی نیکو در گفتگو با مهر، از تصمیم هیات رئیسه مجلس برای تعطیلی صحن علنی در روزهای سه شنبه خبر داد.

نماینده مردم دماوند و فیرزوکوه ادامه داد: هیات رئیسه مجلس تصمیم گرفته تا مدتی برگزاری جلسات علنی در روزهای سه شنبه را تعطیل کند تا نمایندگان در روزهای سه شنبه از ابتدای صبح تا بعدازظهر در جلسات کمیسیون های تخصصی حضور یابند.

وی ادامه داد: تعدادی از طرح ها و لوایح در دستور کار کمیسیون های تخصصی قرار دارد که با تعطیلی صحن علنی در روزهای سه شنبه سرعت رسیدگی به این طرح ها و لوایح افزایش خواهد یافت.