به گزارش تسنیم، مهدی طارمی برای اعتراض به رأی صادره از سوی فیفا و محرومیت چهار ماهه‌اش به دادگاه CAS با چند وکیل خارجی در حال مشورت است.

طارمی متوجه این قضیه شده است که اگر قرار باشد به دادگاه CAS اعتراض کرده و درخواست دستور موقت رأی بدهد این دادگاه بیش از دو ماه زمان می‌برد تا پاسخ درخواست او را بدهد. این در شرایطی است که این دادگاه بعد از دستور موقت محرومیت طارمی ممکن است بعد از چند ماه رأی به طی دوران محرومیت این بازیکن بدهد که در آن صورت او جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه را از دست خواهد داد.

طارمی خودش بهتر از هر کس می‌داند که با عقد قرارداد با دو باشگاه تخلف کرده است و از این‌رو پذیرفته که دوران محرومیتش را طی کند و بعد از آن با خیال راحت برای پرسپولیس و تیم ملی به میدان برود. او قرار است تا فردا و بعد از مشورت نهایی با یکی دو وکیل خارجی تصمیم نهایی را در این زمینه بگیرد. ضمن اینکه باشگاه پرسپولیس تصمیم‌گیری در این مورد را برعهده خود طارمی و وکیلش گذاشته است.