به گزارش ایسنا، با رأی اکثریت آرا جلسه یازدهم شورای شهر تهران در روز یکشنبه هفته آینده به صورت غیرعلنی و بدون حضور خبرنگاران برگزار می‌شود.

همچنین یک فوریت نامگذاری معبر، خیابان و یا بنا نیز به نام شهیدحججی در شورای شهر با ۱۰ امضا اعلام وصول شد و برای بررسی بیشتر و مکان‌یابی به کمیسیون نامگذاری ارجاع داده شد.