به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه علنی امروز مجلس به سوال حسینعلی شهریاری نماینده زاهدان درباره دلیل تقسیم نشدن استان سیستان و بلوچستان به دو یا سه استان پاسخ داد.