به گزارش خبرآنلاین، دکتر محمدجواد ظریف رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان روز گذشته در مقسط با مقامات عمان دیدار و گفتگو کرد.

ظریف پس از این دیدار امروز در اینستاگرام خود نوشت: «وزیر امور خارجه در صفحه اینستاگرام خود با انتشار تصاویر دیدار خود از عمان، همسایگان را یکی از دو ابراولویت سیاست خارجی کشور خواند.»