به گزارش ایسنا، بیژن طاهری، عضو کمیته فنی استقلال بعد از جلسه این کمیته گفت: شفر از جمع ۷ مربی انتخاب شد. قرارداد او تا پایان امسال است. بحث تریم از اول منتفی بود. او گفته بود که نمی‌آید. مردم این را از چشم من می‌دیدند درحالی که من اصلا چنین قدرتی ندارم. شفر از فردا سر تمرین می‌آید.

وی ادامه داد: ما در جریان مذاکره افتخاری با شفر بودیم. ما با توجه به رزومه، قیمت و تجربه شفر، او را انتخاب کردیم. قیمت او حدود ۲۸۰ هزار دلار است که خیلی کم‌تر از فاتح تریم است. شاید از کمیته فنی کسی دستیار شفر شود.