به گزارش ایسنا، شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در ساعت ۱۶:۵۵:۱۷ ثانیه عصر دوشنبه ۱۰ مهر ماه این زمین‌لرزه را ثبت کردند.

مختصات این زمین‌لرزه که در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده، ۲۸.۷۷ درجه عرض شمالی و ۵۱.۵۹ درجه طول شرقی ثبت شده است.

این زمین‌لرزه در ۱۳ کیلومتری بوشکان، ۲۳ کیلومتری کلمه و ۲۴ کیلومتری خورموج در استان بوشهر رخ داده است.