به گزارش فارس، وبگاه خبری «التغییر» عراق، روز یکشنبه به نقل از منابع مطلع نوشت، هیأتی ۲۰۰ نفره از بغداد وارد ایران شده است. 

طبق این گزارش، مأموریت این هیأت که وابسته به «هیأت گذرگاه‌های مرزی عراق با ایران» است، در اختیار گرفتن کنترل سه گذرگاه مرزی ایران با کردستان عراق است. 

این منابع که نامشان فاش نشد، می‌گویند، هیأت، 200 نفره است و قرار است کنترل گذرگاه‌های «حاج عمران» (تمرچین)، «پرویز خان» و «باشماخ» (باشماق) را در دست بگیرند.

هر سه گذرگاه اکنون در اختیار دولت کردستان عراق است.

به گفته این منابع، کارمندان عضو این هیأت از همه دستگاه‌ها مثل گمرک، اداره گذرنامه، بهداشت، امور شهری، نهاد امنیتی و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط با گذرگاه‌ها هستند.