به گزارش ایسنا به نقل از اسکای نیوز، پلیس اعلام کرده هنوز نمی‌توان تروریستی بودن این حمله را تایید کند.

همچنین یکی از ایستگاه‌های مترو در شهر مارسی نیز که این حمله در آن رخ داده به طور کامل تخلیه شده و نیروهای پلیس به شکل گسترده تر در آنجا حضور دارند.