به گزارش ایرنا ترامپ حکم تحریم های ضدروسی را امضا کرد و اقلیم کردستان عراق بهای همه پرسی را می پردازد، مهمترین عناوین روزنامه های روسیه در روز یکشنبه نهم مهرماه است.

 

***ماسکوفسکی کامسامولتس 
- دستور جدید ترامپ برای تحریم کشورها شامل روسیه نیز می شود 
- دادستان کل اوکراین: انفجار انبار مهمات اوکراین را روسیه سازماندهی کرد
- همکاری گازی با مسکو برای اروپا سودمندتر از انتخاب واشنگتن در این عرصه است

*** راسیسکایا گازتا 
- محافظت ساکنان کاتالونیا در اسپانیا از مدارس محل حوزه رای گیری استقلال 

*** نزاویسیمایا گازتا 
- اردوغان: مقامات اقلیم کردستان عراق بهای همه پرسی استقلال را می پردازند 
- جمعیت مصر در 30 سال اخیر دو برابر افزایش یافت
- اوکراین تلاش می کند با کمک صلحبانان سازمان ملل دوباره کنترل کریمه و دونباس را به دست آورد 

*** ایزوستیا 
- در حلب بنای یادبود نظامیان کشته شده روسی برپا شد
- اقلیم کردستان عراق بهای همه پرسی استقلال را می پردازد 
- ترامپ حکم تحریم هایی را امضا کرد که به روسیه نیز مربوط می شود

*** کامرسانت 
- ترامپ منع تامین مالی طرح های تبادل علمی و آموزشی با روسیه را تمدید کرد 
- پوشش چادر برای زنان در اتریش منع شد 
- تعیین تیلرسون به عنوان مسئول هماهنگی تحریم ها در مورد روسیه چه پیامدهایی خواهد داشت