به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، برای چندسالی است که آن ها به دنبال ی تغییر جدی هستند و برخی از زنان عربستانی حتی به دلیل رانندگی دستگیر شدند. اما در سه شنبه این شرایز تغییر کرد.

مصوبه در عرض ۳۰ روز اخیر پیگیری خواهد شد و دولت تا تاریخ ۲۴ ژوئن ۲۰۱۸ وقت دارد که برای لغو این ممنوعیت اقدام کند. این گام چشمگیری برای شاهزاده جوان این کشور محمد بن سلمان برای هدف بازسازی اقتصاد عربستان است. تمرکز برنامه بازسازی او -چشم انداز ۲۰۳۰- این است که تا دهه آینده وابستگی این کشور به انرژی از بین برود. این اتفاق پیش نیاز های بسیاری دارد که یکی از آن میدان بیشتر دادن به زن ها است.

تنها ۲۲ درصد از زن ها در بازار کار فعال هستند. در برنامه چشم انداز ۲۰۳۰ این میزان به ۳۰ درصد خواهد رسید. از سوی دیگر نرخ بیکاری زنان در عربستان با ۳۳ درصد خیلی بیشتر از مردان است. در حال حاضر نرخ بیکاری در این کشور ۱۲.۷ درصد است. 

چشم انداز ۲۰۳۰ در سال ۲۰۱۶ مطرح شد در حالی که اشاره به خصوصی به رانندگی زن ها در آن نشده بود.

زن های بیشتری کار خواهند کرد

از بین رفتن ممنوعیت رانندگی زن ها، می تواند مزیت های زیادی را برای اقتصاد این کشور ایجاد کند. می تواند به دولت کمک کند تا ۶۴ درصد تولید ناخالص ملی را از بخش خصوصی کسب کند.

کارشناسان بر این باروند این مصوبه موجب می شود که بسیاری از بخش های اقتصادی مانند خودروها تاثیر بیشتری در مصرف خرده فروشی و بهره وری بیشتری بگذارد. زنان بیشتری می توانند کار کنند و همچینن انگیزه کار بیشتر می شود.

خیلی از زنان عربستان به راننده ها، تاکسی و مردان خانواده برای رسیدن به مقصد هایشان وابسته بودند. کارمندان نیز از این موضوع بهره خواهند برد. پول هایی که صرف راننده ها تاکنون خرج می شد می تواند به حقوق آن ها اضافه شود و حتی کارخانه ها و ادارات را در مراکز شهر تاسیس خواهند کرد که زنان بتوانند به محل کارشان راحت تر دسترسی داشته باشند. بر همین اساس کارشناسان معتقدند استخدام زن ها به دلیل آسان شدن دسترسی، راحت تر خواهد شد.

از سوی دیگر خانواده هایی که راننده شخصی استخدام می کردند می توانند حدود ۳ هزار و ۸۰۰ ریال عربستان ( هزار دلار) در ماه به طور میانگین صرفه جویی کنند.

 

منبع: سی ان ان مانی