احمد مسجدجامعی با اشاره به بازدید روز گذشته‌اش از تکیه‌های قدیمی تهران با بیان اینکه در ابتدا بازدیدی از تکیه رفتگرها داشتیم، گفت: این چهار دیواری که در منطقه یک قرار دارد محل هیات رفتگرها بوده است که رفتگرهای تهرانی به عزاداری در این محل می‌پرداختند و نکته قابل توجه این است که در محرم عزاداران تکیه دزاشیب که به نوعی ثروتمند بودند به تکیه رفتگرها می‌آمدند و حتی رفتگرها را نیز برای عزاداری‌شان به هیات دعوت می‌کردند.

وی افزود: حمامی در نزدیکی این تکیه قرار دارد که طی یک همکاری فیمابین میراث فرهنگی و شهرداری مرمت شده است که اهالی دزاشیب پیشنهاد دادند این حمام به موزه محله دزاشیب تبدیل شود که بررسی‌های آن آغاز شده است.

وی با بیان اینکه قطعه زمینی در نزدیکی تکیه دزاشیب قرار دارد که مقرر شد این زمین برای ساخت سرویس بهداشتی تکیه مورد استفاده قرار گیرد، گفت: شهرداری منطقه قرار شد انجام این مهم را پیگیری کند.

وی همچنین با بیان اینکه بعد از آن به تکیه حصار بوعلی رفتیم گفت: تنها یک تکیه است که از میانش قنات جاری می‌شود اما متاسفانه مسئولان امر روی این قنات را پوشانده‌اند و بعد از تکیه حصار بوعلی به تکیه نیاوران رفتیم که از نظر دارا بودن نقاشی‌های عاشورایی در تهران بی نظیر است،‌ به گونه‌ای که دارای بیشترین نقاشی‌های مربوط به عاشورا است.

وی با بیان اینکه تکیه نیاوران یک تکیه شاهانه است، چرا که تکیه ییلاقی ناصرالدین شاه محسوب می‌شود،‌ گفت: این تکیه به دلیل مرور زمان نیازمند استحکام سازی بنا است که قرار شد کمیته شهرسازی شورای شهر نسبت به بازبینی نقشه‌های این تکیه اقدام و آن را مستحکم کند.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه یک حمام قدیمی در محله نیاوران قرار دارد که قرار شد پس از مرمت در خصوص کاربری آن تصمیم گرفته شود، گفت: مردم محل پیشنهاد دادند که این حمام نیز همانند حمام دزاشیب به موزه بدل شود که در حال حاضر در ابتدا باید این حمام مرمت و بعد در مورد کاربری آن تصمیم گرفته شود.

مسجد جامعی با بیان اینکه در ادامه به تکیه قلهک رفته و از آنجا بازدید کردیم، گفت: معماری تکیه قلهک مربوط به دهه ۵۰ است،‌ اما تمامی ارزش‌های معماری را داراست و از این جهت بسیار مورد توجه قرار گرفته که در این تکیه علم دست سازی وجود داشت که به نیت یاران امام حسین (ع) ۷۲ پرنده بر روی آن حک شده بود.

مسجد جامعی با بیان اینکه در پایان به تکیه سادات اخوی رفتیم، گفت: محوریت این تکیه با زنان است اما متاسفانه آسیب‌هایی ناشی از رطوبت دیده است که مقرر شد شهرداری منطقه نسبت به زه کشی اقدام کند و در ادامه نیز به مناسبت روز آتش نشان به دیدار آتش نشانان یک ایستگاه رفتیم.

وی با بیان اینکه این بازدید نشان داد که اگر شهرداری به جای تصدی‌گری،‌کار را به دست هیات‌های عزاداری بسپارد امورات به بهترین شکل اداره می‌شود و بهره‌وری لازم نیز وجود دارد. او گفت: به عنوان مثال حسینیه سادات اخوی برای حل مشکل رطوبتش نیازمند ۶۰ میلیون تومان است که شهرداری می ‌توانست بسیار زودتر از آن این مبلغ را به این حسینیه تاریخی بدهد و باید عنوان کنم بهتر است در دوره جدید شهرداری به جای کمک مستقیم به هیات‌ها امورات را به اهالی محل بسپارد تا به میزان اعتبارات اعطا شده،‌ بهره‌وری بیشتر را نیز شاهد باشیم.

 در این بازدید علی اعطا عضو کمیسیون شهرسازی نیز مسجد جامعی را همراهی می‌کرد.