به گزارش دنیای اقتصاد، اسامی منتخبان شورای شهر اصفهان به شرح زیر است:


۱)علیرضا نصر ۱۰۹۰۰۰
۲)فتح اله معین ۱۰۲۰۰۰
۳)شیرین طغیانی ۹۹۰۰۰
۴)عباسعلی جوادی ۹۸۰۰۰
۵)کورش خسروی ۹۷۰۰۰
۶)اصغر برشان ۹۴۰۰۰
۷)فریده روشن ۹۲۰۰۰
۸)کورش محمدی ۹۱۰۰۰
۹)پورمحمد شریعتی ۹۰۰۰۰
۱۰)امیراحمد زندآور ۸۹۰۰۰
۱۱)مهدی مزروعی ۸۹۰۰۰
۱۲)نصیر ملت ۸۸۰۰۰
۱۳)مهدی مقدری ۸۴۰۰۰
۱۴)عباس مقتدایی ۶۱۰۰۰
۱۵)عباس حاج رسولیها ۵۸۰۰۰

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.