به گزارش خبرآنلاین، شاید از بین همه متغیرهاى اقتصاد کلان ایران، قیمت ارز و در جایگاه دوم بازار سرمایه بیشترین تاثیر را از فضاى سیاسی و نتایج انتخابات ریاست جمهورى ٢٩ اردیبهشت خواهند گرفت.

در این بین قیمت دلار در اقتصاد ایران به عنوان یکى از سیاسی ترین متغیرهاى اقتصادى ایران بر اساس نتیجه انتخابات ریاست جمهورى مى تواند سرنوشت متفاوتى داشته باشد .
 

خبر در سایت اصلی