به گزارش خبرآنلاین؛ با گذشت دو روز از فاجعه پلاسکو و فروریختن ناگهانی مرکز تجاری قدیمی تهران، هنوز ابهاماتی درباره امکانات آتش‌نشانی وجود دارد؛ اینکه اگر اتش‌نشانی پس از حادثه جمهوری و سقوط یک زن، امکاناتش را به روز کرده بود، می‌تواند مانع از فروریختن ساختمان پلاسکو که در نتیجه چندساعت آتش‌سوزی پی‌درپی بود، بشود.

درباره بودجه تخصیص یافته برای تجهیز آتش‌نشانی، رحمت‌اله حافظی در کانال تلگرامی خود نوشت: «در بودجه سال جاری و بر اساس مصوبه شورای شهر ۱۴۰ میلیارد تومان از محل ۲ درصد عوارض ایمنی ساختمان ها برای توسعه ایستگاه های آتش نشانی، تامین تجهیزات مورد نیاز و آموزش پرسنل پیش بینی شده که شهرداری به آتش نشانی ۱۲۰ میلیارد تومان ابلاغ کرده است. از این ۱۴۰ میلیارد تومان تا کنون ۵۴ میلیارد تومان کسب شده ولی ۲۱ میلیارد و پانصد میلیون تومان به آتش نشانی پرداخت شده است.»

درواقع اندکی بیش از یک‌هفتم بودجه را شهرداری به آتش‌نشانی اختصاص داده است.

او همچنین دراین باره به خبرآنلاین گفت: در قالب برنامه ۵ سال دوم پیش بینی هزار میلیارد تومان برای تجهیز و آموزش و ارتقای توان فنی سازمان آتش نشانی پیش بینی شده بود که متاسفانه بعضی از دوستان مخالفت کردند و این بودجه را به ۴۰۰ میلیارد تومان کاهش دادند.

حافظی گفت: علاوه بر آن که منابع کاهش پیدا کرد. در بودجه سنواتی از محل عوارض ساختمان دو درصد عوارض ایمنی ساختمان ها پیش بینی کردیم که شد ۱۲۰ میلیارد تومان برای ارتقای تجهیزات آتش نشانی و ۲۰ میلیارد تومان هم اضافه کردیم که سرجمع شد ۱۴۰ میلیارد تومان. اما امسال تاکنون فقط فقط ۲۱.۵ میلیارد تومان را اختصاص داده اند. در سال‌های گذشته هم به طور کامل اختصاص پیدا نکرد.

او گفت: در صحن هم تذکر دادیم که با جان مردم بازی نکنید و باید بودجه نوسازی و تجهیز آتش نشانی پرداخت شود، اما کسی توجه نکرد.

این سخنان حافظی درحالی است که محسن پیرهادی، یکی دیگر از اعضای شورای شهر تهران امروز گفته است: «در دوره پیش ما به مدیرعامل آتش‌نشانی پیشنهاد بودجه بیشتر را داده بودیم و خود او گفت نیاز ندارد. او در همان جلسه گفت که بدم نمی‌آید شما به من پول بدهید ولی نمی‌خواهیم.»