نشریه الرای گزارش داد وزارت نفت کویت ضمن ابراز رضایت از نتایج رایزنی های به عمل آمده در نشست نفتی دوحه، حمایت خود را از تصمیمات این نشست اعلام و از مواضع ایران درباره تولید نفت استقبال کرد.