به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، در اینستاگرام خود نوشت: «بدون توجه به شرایط و وضعیت دولت یازدهم در ابتدای فعالیت، به طور قطع ارزیابی منصفانه و داوری عادلانه‌ای در مورد عملکرد دولت نمی‌توان داشت چراکه دولت یازدهم در شرایطی مسئولیت را برعهده گرفت که از نظر تحلیلگران داخلی و خارجی کشور، از نظر سیاست داخلی و خارجی به بن بست رسیده بود.

محور اقدامات دولت یازدهم در شعار آرامش در سیاست، آسایش در اقتصاد و امنیت در فرهنگ از طریق نجات اقتصاد، احیای اخلاق و تعامل سازنده و موثر با جهان شکل گرفت.»