به گزارش ایرنا، این تصمیم در پی وقوع کودتای نافرجام نظامی در این کشور اتخاذ شد.
ترکیه بامداد شنبه 26 تیر ماه صحنه وقوع کودتایی بود که در جریان آن شماری از نظامیان ارتش با استقرار در ورودی پل های موسوم به «بوغاز ایچی» و «سلطان محمد فاتح» استانبول، سعی در اشغال نقاط راهبردی زیادی مانند مرکز فرماندهی ستاد ارتش ترکیه، فرودگاه ها و ایستگاه های تلویزیونی در شهرهای مختلف این کشور و اجرای یک کودتای تمام عیار را داشتند که با حضور مردم در سطح شهرها به سرانجام نرسید و این کودتا پس از چند ساعت به شکست انجامید.
برخی رسانه های خبری به نقل از منابع مطلع در ترکیه از کشته شدن ۲۹۰ نفر، زخمی شدن ۱۴۴۰نفر، بازداشت ۳ هزار نظامی، ۳ هزار قاضی و دادستان و تعلیق بیش از ۸ هزار نیروی پلیس در جریان حوادث مربوط به کودتای نافرجام در این کشور خبر داده اند.