به گزارش مهر سید عباس عراقچی در گفتگویی با بخش خبر ۲۱ در واکنش به مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا مبنی بر ممنوعیت خرید آب سنگین ایران توسط این کشور گفت: این مصوبه از نظر ما اهمیتی ندارد.

وی با بیان اینکه طبق برجام آمریکا و هیچ کشور دیگری ملزم به خرید آب سنگین از ایران نیست، گفت: ما به تولید آب سنگین ادامه می دهیم. میزان مورد نیاز خود را بر می داریم و مازاد آنرا برای فروش به بازارهای جهانی عرضه خواهیم کرد.

رئیس ستاد پیگیری برجام ادامه داد: امروز برای فروش ۴۰ تن آب سنگین در حال رایزنی هستیم.

معاون وزیر خارجه، با اشاره به ایران هراسی هایی که توسط آمریکائی ها در فضای پس از برجام صورت می گیرد، گفت: چالش ما با آمریکا ادامه داد و اجازه نمی دهیم نقض برجام به صورت صریح اتفاق بیفتد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.