صف‌های خرید و فروش: در نمودار به بررسی نماد‌های حاضر در بورس و فرابورس پرداخته شده است و تعداد نمادهایی که دیروز در صنایع مختلف در صف خرید یا فروش قرار داشته‌اند، به تفکیک صنعت مشخص شده است. با استفاده از این داده‌ها می‌توان اقبال بازار به صنایع مختلف را مورد ارزیابی قرار داد. روز گذشته گروه سرمایه‌گذاری ها  با 42 نماد و 76‌درصد از تعداد سهام موجود در صنعت در صف فروش بیشترین تعداد سهام در صف فروش را داشتند. در بازار روز دو شنبه فضای کلی حاکم بر بازار موجب شد از میان 583 نماد در 46 صنعت مختلف، 439 نماد با صف صف فروش بسته شوند و تنها 19 نماد در صف خرید باقی بمانند. گروه محصولات شیمیایی با 5 نماد و 9‌درصد از تعداد سهام موجود در صنعت بیشترین صف‌های خرید را به خود اختصاص دادند.

 سهام پرنوسان: در نمودار نمادهای با نوسان کامل در روز معاملاتی مورد بررسی قرار گرفته است. نوسان در طول روز معاملاتی را می‌توان به دو نوع مثبت(+) و منفی (-) تقسیم کرد. منظور از نوسان (+) این است که نمادهای قرارگرفته در این گروه از کمترین قیمت مجاز تا بیشترین قیمت مجاز نوسان داشته‌اند. به نوعی می‌توان گفت تقاضا در آنها نسبت به عرضه پیشی گرفته است و در گروه نوسان (-) برخلاف گروه قبل عرضه در آنها بیشتر از تقاضا بوده است.

 افزایش حجم ناگهانی: روز دوشنبه نماد‌هایی معامله شده‌اند که حجم معاملات آنها رشدی چشم‌گیر داشته است. بر این اساس حجم معاملات 2 سهم بیش از 3 برابر نسبت به میانگین ماهانه رشد داشته است. همچنین در میان این نماد‌ها، غبهشهر با حدود 10میلیون سهم و 27میلیارد تومان ارزش روز معاملات بیشترین ارزش معاملات را به ثبت رسانده است.

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند