صف‌های خرید و فروش: در نمودار به بررسی نماد‌های حاضر در بورس و فرابورس پرداخته شده است و تعداد نمادهایی که در پایان روز معاملاتی در صنایع مختلف در صف خرید  یا فروش قرار داشته‌اند به تفکیک صنعت مشخص شده است. با استفاده از این داده‌ها می‌توان اقبال بازار به صنایع مختلف را مورد ارزیابی قرار داد. در آخرین روز از دادوستد‌های بازار گروه «محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر» با ۲۸ نماد و ۷۶درصد از تعداد سهام موجود در صنعت در صف فروش، بیشترین تعداد سهام در صف فروش را داشتند. در بازار روز چهارشنبه فضای کلی حاکم بر بازار موجب شد از میان ۶۰۸ نماد در ۴۷ صنعت مختلف، ۳۵۸ نماد با صف فروش بسته شوند و تنها ۴۱ نماد در صف خرید باقی بمانند. گروه «محصولات شیمیایی» با ۵ نماد و ۹‌درصد از تعداد سهام موجود در صنعت بیشترین صف‌های خرید را به خود اختصاص دادند.

سهام پر نوسان: در نمودار نمادهای با نوسان کامل در روز معاملاتی مورد بررسی قرار گرفته است. نوسان در طول روز معاملاتی را می‌توان به دو نوع مثبت(+) و منفی (-) تقسیم‌بندی کرد. منظور از نوسان مثبت (+) این است که نمادهای قرار گرفته در این گروه از کمترین قیمت مجاز تا بیشترین قیمت مجاز نوسان داشته‌اند. به نوعی می‌توان گفت تقاضا در آنها نسبت به عرضه پیشی گرفته است و در گروه نوسان منفی (-) برخلاف گروه قبل عرضه در آنها بیشتر از تقاضا بوده است.

به‌عنوان مثال در آخرین روز از داد و ستد‌های بازار، نماد برکت کمترین قیمت در کل زمان بازار را در صف فروش به ثبت رسانده است. در ادامه داد‌ و ستد‌ها این نماد بیشترین قیمت خود را در صف خرید به ثبت رسانده است و در نهایت برکت با صف خرید کار خود را به پایان رسانده است.

افزایش حجم ناگهانی: روز چهارشنبه نماد‌هایی  معامله شده‌اند که حجم معاملات آنها رشدی چشمگیر داشته است. بر این اساس حجم معاملات ۶ سهم بیش از ۵ برابر نسبت به میانگین ماهانه رشد داشته است. همچنین در میان این نماد‌ها، پتایر با ۳۴۸ میلیون سهم و ۱۳۶ میلیارد تومان ارزش روز معاملات  بیشترین ارزش معاملات را به ثبت رسانده است.

 

این مطلب برایم مفید است
9 نفر این پست را پسندیده اند