برای کوتاه‌مدت در صورت حفظ حمایت یک‌میلیون صد و سی ‌و چهار هزار واحد و همچنین افزایش حجم معاملات در این محدوده پتانسیل افزایش قیمت تا یک‌میلیون و دویست و پنجاه هزار واحد وجود دارد و سپس با برخورد به مقاومت کوتاه‌مدت آخرین بخش اصلاحی شروع شده و تا محدوده یک‌میلیون و پنجاه الی ۹۶۰ هزار واحد ادامه پیدا می‌کند.

در صورت شکست یک‌میلیون و۱۳۶هزار واحد پتانسیل روند کاهشی شاخص‌کل از بین رفته است.

برای دیدگاه معاملاتی با توجه به روند شاخص‌کل دو نقطه مناسب برای خرید سهم‌های شاخص‌ساز دیده می‌شود.

نقطه اول محدوده یک‌میلیون و پنجاه الی ۹۶۰ هزار واحد با حد ضرر ۹۱۳ هزار واحد است. نقطه دوم شکست یک‌میلیون و سیصد و شصت هزار واحد با حد ضرر شکست یک‌میلیون و دویست هزار واحد است. در نقاط اعلامی به حجم معاملات نیز دقت شود که افزایش در حجم معاملات وجود داشته باشد.

مادامی که سقف یک‌میلیون و پانصد و سی‌وپنج هزار واحد شکسته نشود، دیدگاه معاملاتی باید کوتاه‌مدت درنظر گرفته شود.

برای روند بلند‌مدت یکی از نقاط کف و برگشت به مدار صعودی یک‌میلیون و پنجاه الی‌۹۶۰ هزار واحد است که در صورت شکست یک‌میلیون و پانصد و سی‌و‌پنج هزار واحد این کف تایید خواهد شد.

از نظر زمانی دو محدوده برای شروع روند صعودی میان‌مدت و بلند‌مدت وجود دارد؛ یکی محدوده انتهای فروردین و بعدی ابتدای تیر‌ماه است. هدف بلند‌مدت شاخص‌کل در محدوده ۲میلیون و ششصد هزار واحد قرار دارد.

 

این مطلب برایم مفید است
18 نفر این پست را پسندیده اند