بنابراین هنوز کاهش تا سطح ۱۶۶ هزار واحد در مرحله اول و بعد از آن عبور از مناطق حمایتی ۱۵۵ هزار واحد و ۱۴۴ هزار واحد برای رسیدن به منطقه ۱۲۸ هزار واحد دور از دسترس نیست و ممکن است شاخص بعد از یک حرکت اصلاحی، به سمت این محدوده‌ها حرکت کند. در یکی از بدترین سناریوها، احتمال دارد شاخص تا سطوح پایین تر از ۱۲۸ هزار واحد نیز ریزش داشته باشد که فعلا اتفاق افتادن این موضوع از احتمال کمی برخوردار است.

مناطق حمایتی، سطوحی از قیمت هستند که در آن احتمالا تقاضا‌کنندگان سهام زیاد می‌شوند و ممکن است نقطه پایان روند نزولی و کاهش قیمت‌ها باشند. از طرفی سطوحی که به‌عنوان هدف قیمتی، در روند نزولی معرفی می‌شوند، مناطقی هستند که در آن معامله‌گران بلند‌مدت بازار در سهم حضور دارند و اکثر سفته‌بازان در این نقطه از سهم خارج شده‌اند. بنابراین در این محدوده‌ها علاوه بر احتمال تقاضای زیاد، ممکن است عرضه‌کننده سهام نیز از فروش اجتناب کند و به نوعی در منطقه اشباع فروش که بعد از چند روز تقریبا متوالی کاهش قیمت در آن قرار بگیرد و همین موضوع ممکن است نقطه پایان کاهش قیمت‌ها باشد. البته تمامی این محدوده‌ها در صورت شکسته شدن به سمت پایین با حجم زیاد می‌توانند به سطوح مقاومتی تبدیل شوند.

در سناریویی با احتمال کمتر ممکن است شاخص صنعت زراعت با واکنش به یکی از محدوده‌های حمایتی یا عکس‌العمل به حضور در منطقه اشباع فروش، حرکت افزایشی خود را آغاز کند. هدف اول از سناریوی افزایشی صنعت زراعت عبور از محدوده خط روند نزولی میان‌مدت است که دو محدوده خط روند نزولی کوتاه‌مدت و ۱۹۷ هزار و ۷۰۰ واحد به‌عنوان سطوح مقاومتی می‌توانند مانع تکمیل این فاز شوند. در پرده دوم از افزایش قیمت‌ها صنعت زراعت به دنبال هدف قیمتی ۲۳۱ هزار و ۷۰۰ واحد است که سطح مقاومتی بسیار قدرتمند ۲۱۳ هزار و ۳۰۰واحد، ممکن است مانع رسیدن قیمت به این هدف شوند. مسیر افزایش قیمت‌ها در صنعت زراعت بسیار دشوار است. در فاز سوم از سناریوی افزایشی که به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت قابل دسترس نباشد، شاخص به دنبال رسیدن به محدوده ۲۸۱ هزار واحد خواهد بود.

مناطق مقاومتی، سطوحی از قیمت هستند که در آن احتمالا عرضه‌کنندگان سهام زیاد می‌شوند و ممکن است نقطه پایان روند صعودی و افزایش قیمت‌ها باشند. از طرفی سطوحی که به‌عنوان هدف قیمتی، در روند صعودی معرفی می‌شوند، مناطقی هستند که در آن معامله‌گران به جمع آوری سود ناشی از افزایش قیمت‌ها می‌پردازند. بنابراین در این محدوده‌ها علاوه بر عرضه‌کنندگان زیاد، ممکن است تقاضا‌کننده سهام نیز از خرید اجتناب کرده و به نوعی در منطقه اشباع خرید که بعد از چند روز تقریبا متوالی افزایش قیمت در آن قرار می‌گیریم، قرار گرفته و همین موضوع ممکن است نقطه پایان افزایش قیمت‌ها باشد. البته تمامی محدوده‌های مقاومتی و اهداف قیمتی، در صورت شکسته شدن به سمت بالا با حجم زیاد می‌توانند به سطوح حمایتی تبدیل شوند.

 

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند