در صورت واکنش شاخص چند رشته‌ای صنعتی به محدوده خط روند صعودی بلند‌مدت یا حتی برخورد به حمایت ۱۴۹ هزار و ۵۰۰ واحد، می‌توان امیدوار بود شاخص در مسیر پرده اول از سناریوی افزایشی با هدف ۲۱۷ هزار واحد حرکت کند. به نظر می‌رسد، احتمال ریزش بیشتر قیمت‌ها در مرحله دوم نیز ادامه پیدا کند. هدف پرده دوم از سناریوی کاهشی منطقه ۹۵ هزار و ۵۰۰ واحد است که سطح حمایتی ۱۱۰ هزار واحد می‌تواند مانع ریزش بیشتر قیمت‌ها شود. پرده سوم از سناریوی کاهشی به محدوده‌های کمتر از ۹۵ هزار و ۵۰۰ واحد اختصاص دارد که در آینده و در صورت لزوم آنها را مورد بحث قرار می‌دهیم.

مناطق حمایتی، سطوحی از قیمت هستند که در آن احتمالا تقاضا‌کنندگان سهام زیاد می‌شوند و ممکن است نقطه پایان روند نزولی و کاهش قیمت‌ها باشند. از طرفی سطوحی که به‌عنوان هدف قیمتی، در روند نزولی معرفی می‌شوند، مناطقی هستند که در آن معامله‌گران بلند‌مدت بازار در سهم حضور دارند و اکثر سفته‌بازان در این نقطه از سهم خارج شده‌اند، بنابراین در این محدوده‌ها علاوه بر احتمال تقاضای زیاد، ممکن است عرضه‌کننده سهام نیز از فروش اجتناب کرده و به نوعی در منطقه اشباع فروش که بعد از چند روز تقریبا متوالی کاهش قیمت در آن قرار می‌گیریم، حضور داریم. همین موضوع ممکن است نقطه پایان کاهش قیمت‌ها باشد. البته تمامی این محدوده‌ها در صورت شکسته شدن به سمت پایین با حجم زیاد می‌توانند به سطوح مقاومتی تبدیل شوند.

بیشتر نشانه‌ها در نمودار حکایت از ریزش قیمت‌ها دارد ولی حضور در منطقه اشباع فروش که بعد از چند روز متوالی کاهش قیمت در آن قرار می‌گیریم و همچنین نزدیک شدن به حمایت بسیار قدرتمند ۱۳۵ هزار و ۵۰۰ واحد، می‌توان انتظار پایان ریزش قیمت‌ها را داشت ولی تا زمانی که نشانه‌های دیگر مثل شکسته شدن خط روند نزولی میان‌مدت دیده نشود، نمی‌توان گفت حرکت صعودی شاخص این صنعت شروع شده است. به هر ترتیب در مرحله اول از سناریوی افزایشی شاخص کل باید محدوده خط روند نزولی میان‌مدت را به سمت بالا بشکند. در پرده دوم از افزایش قیمت‌ها شاخص به دنبال رسیدن به محدوده ۱۸۴ هزار و ۵۰۰ واحد است که دو محدوده مقاومتی ۱۶۸ هزار واحد و ۱۸۴ هزار واحد، می‌توانند مانع کامل شدن مرحله اول افزایش قیمت‌ها شوند. در مرحله دوم افزایش قیمت‌ها، هدف ۲۱۷ هزار واحد است. محدوده ۲۰۰ هزار واحد مقاومتی قدرتمند در این فاز است که گذشتن از آن برای این شاخص بسیار دشوار خواهد بود. در فاز سوم افزایش قیمت‌ها، شاخص به دنبال فتح قله تاریخی خود یعنی سطح ۳۲۷ هزار و ۵۰۰ واحد خواهد بود که اظهار نظر در مورد این پرده را به آینده موکول خواهیم کرد.

مناطق مقاومتی، سطوحی از قیمت هستند که در آن احتمالا عرضه‌کنندگان سهام زیاد می‌شوند و ممکن است نقطه پایان روند صعودی و افزایش قیمت‌ها باشند. از طرفی سطوحی که به‌عنوان هدف قیمتی، در روند صعودی معرفی می‌شوند، مناطقی هستند که در آن معامله‌گران به جمع‌آوری سود ناشی از افزایش قیمت‌ها می‌پردازند، بنابراین در این محدوده‌ها علاوه بر عرضه‌کنندگان زیاد، ممکن است تقاضا‌کننده سهام نیز از خرید اجتناب کرده و به نوعی در منطقه اشباع خرید که بعد از چند روز تقریبا متوالی افزایش قیمت در آن قرار می‌گیریم، حضور داریم. همین موضوع ممکن است نقطه پایان افزایش قیمت‌ها باشد. البته تمامی محدوده‌های مقاومتی و اهداف قیمتی، در صورت شکسته شدن به سمت بالا با حجم زیاد می‌توانند به سطوح حمایتی تبدیل شوند.

 

این مطلب برایم مفید است
19 نفر این پست را پسندیده اند