در پرده دوم افزایش قیمت‌ها که در حال‌حاضر اتفاق‌افتادن آن به دلیل حضور این شاخص در محدوده اشباع فروش کم است، شاخص صنعت خودرو با فروش‌های هیجانی افراد ریسک‌پذیر بازار، به دنبال هدف ۱۵۷ هزار و ۵۰۰ واحد، می‌تواند سطح حمایتی ۱۸۵هزار واحد را به سمت پایین بشکند. فعلا و در کوتاه‌مدت تشکیل فاز سوم ریزش احتمال کمی دارد ولی در صورت ادامه هیجانات با شکسته‌شدن هدف قیمتی پرده دوم، می‌توان به سطوح کمتر از ۱۵۷ هزار و ۵۰۰ واحد نیز فکر کرد.

مناطق حمایتی، سطوحی از قیمت هستند که در آن احتمالا تقاضا‌کنندگان سهام زیاد می‌شوند و ممکن است نقطه پایان روند نزولی و کاهش قیمت‌ها باشند. از طرفی سطوحی که به‌عنوان هدف قیمتی، در روند نزولی معرفی می‌شوند، مناطقی هستند که در آن معامله‌گران بلند‌مدت بازار در سهم حضور دارند و اکثر سفته‌بازان در این نقطه از سهم خارج شده‌اند، بنابراین در این محدوده‌ها علاوه بر احتمال تقاضای زیاد، ممکن است عرضه‌کننده سهام نیز از فروش اجتناب‌کرده و به‌نوعی در منطقه اشباع‌فروش که بعد از چند روز تقریبا متوالی کاهش قیمت در آن قرار می‌گیریم، حضور داریم. همین موضوع ممکن است نقطه پایان کاهش قیمت‌ها باشد. البته تمامی این محدوده‌ها در صورت شکسته‌شدن به سمت پایین با حجم زیاد می‌توانند به سطوح مقاومتی تبدیل شوند.

اگر‌چه اکثر نشانه‌ها، ادامه کاهش قیمت‌ها را تایید می‌کنند ولی حضور شاخص صنعت خودرو در منطقه اشباع‌فروش می‌تواند نقطه امیدی برای پایان ریزش قیمت‌ها باشد. البته پایان روند نزولی نشانه آغاز افزایش قیمت‌ها نخواهد بود و شاخص بعد از آن می‌تواند روندی خنثی را در پیش بگیرد. در صورت ایجاد تقاضا از محدوده‌های فعلی، ممکن است افزایش قیمت‌ها در قالب پرده اول از سناریوی افزایشی با هدف ۳۷۷ هزار واحد آغاز شود. مسیر فاز اول افزایش قیمت‌ها بسیار دشوار است چون علاوه بر اینکه شاخص باید سطوح مقاومتی ۳۰۰ هزار واحد و ۳۴۵ هزار واحد را به سمت بالا بشکند، حجم تقاضا باید آن قدر بالا باشد که دو محدوده خط روند نزولی کوتاه‌مدت و میان‌مدت نیز شکسته شوند. فعلا امیدها برای عبور کامل شاخص صنعت خودرو از پرده اول از سناریوی افزایشی بسیار کم است ولی غیر‌محتمل نیست. در این صورت محدوده ۵۰۰ هزار واحد به‌عنوان هدف مرحله دوم افزایش قیمت‌ها معرفی می‌شود. منطقه مقاومتی ۴۳۰ هزار واحد می‌تواند در این پرده به‌عنوان مقاومت نقش بازی کند و مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود. پرده سوم که فعلا رخ دادن آن بعید به‌نظر می‌رسد به دنبال فتح قله تاریخی یعنی محدوده ۶۱۹ هزار و ۵۰۰ واحد است. در این مسیر دو سطوح مقاومتی ۵۴۰ هزار واحد و ۵۷۹ هزار و ۵۰۰ واحد به‌عنوان مقاومت معرفی می‌شوند.

مناطق مقاومتی، سطوحی از قیمت هستند که در آن احتمالا عرضه‌کنندگان سهام زیاد می‌شوند و ممکن است نقطه پایان روند صعودی و افزایش قیمت‌ها باشند. از طرفی سطوحی که به‌عنوان هدف قیمتی، در روند صعودی معرفی می‌شوند، مناطقی هستند که در آن معامله‌گران به جمع‌آوری سود ناشی از افزایش قیمت‌ها می‌پردازند، بنابراین در این محدوده‌ها علاوه بر عرضه‌کنندگان زیاد، ممکن است تقاضا‌کننده سهام نیز از خرید اجتناب کرده و به‌نوعی در منطقه اشباع خرید که بعد از چند روز تقریبا متوالی افزایش قیمت در آن قرار می‌گیریم، حضور داریم. همین موضوع ممکن است نقطه پایان افزایش قیمت‌ها باشد. البته تمامی محدوده‌های مقاومتی و اهداف قیمتی، در صورت شکسته‌شدن به سمت بالا با حجم زیاد می‌توانند به سطوح حمایتی تبدیل شوند.

 

این مطلب برایم مفید است
8 نفر این پست را پسندیده اند