به‌عنوان مثال فرض کنید در شرکتی با فروش ۱۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸، بهای تمام شده ۵۰ میلیارد تومان، هزینه مالی ۱۰ میلیارد تومان و سود خالص ۲۰ میلیارد تومان بوده است. پس در تحلیل عمودی نسبت بهای تمام شده به فروش: ۵۰ درصد، نسبت هزینه مالی به فروش: ۱۰ درصد و نسبت سود خالص به فروش ۲۰ درصد بوده است. فرض کنید در سال مالی ۱۳۹۷، نسبت‌های گفته شده در بالا به ترتیب ۵۸ درصد، ۱۲ درصد ۱۸ درصد بوده است. نسبت بهای تمام شده به فروش در سال ۹۸ نسبت به ۹۷، کاهشی بوده است. این به معنای بهبود حاشیه سود ناخالص شرکت است. نسبت هزینه مالی به فروش در سال ۹۸ نسبت به ۹۷ نیز کاهشی بوده است. این عدد نیز نشان‌دهنده کاهش هزینه مالی شرکت در مقابل اسکیل فروش است. نهایتا در مقایسه نسبت سود خالص سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ نیز روند افزایشی را شاهد هستیم که به معنی بهبود حاشیه سود خالص شرکت است. در کل، از این مقایسه می‌توان نتیجه گرفت که شرکت در سال ۹۸ توانسته عملکرد بهتری نسبت به سال ۹۷ داشته باشد، زیرا نسبت‌های هزینه‌ای کاهشی و نسبت سود خالص افزایشی بوده است.

این مطلب برایم مفید است
10 نفر این پست را پسندیده اند