در صورتی که فشار تقاضا در نمادهای این صنعت باعث شود محدوده ۷۳ هزار واحد به سمت بالا شکسته شود، پرده دوم از سناریوی افزایشی با هدف محدوده ۹۵ هزار واحد آغاز خواهد شد. در مسیر پرده دوم از سناریوی افزایشی، مناطق ۷۸ هزار واحد و ۸۴ هزار و ۵۰۰ واحد به‌عنوان سطوح مقاومتی می‌توانند مانع افزایش بیشتر شاخص شوند. مناطق مقاومتی، سطوحی از قیمت هستند که در آن احتمالا عرضه‌کنندگان سهام زیاد می‌شوند و ممکن است نقطه پایان روند صعودی و افزایش قیمت‌ها باشند. از طرفی سطوحی که به‌عنوان هدف قیمتی، در روند صعودی معرفی می‌شوند، مناطقی هستند که در آن معامله‌گران به جمع آوری سود ناشی از افزایش قیمت‌ها می‌پردازند، بنابراین در این محدوده‌ها علاوه بر عرضه‌کنندگان زیاد، ممکن است تقاضا‌کننده سهام نیز از خرید اجتناب کرده و به نوعی در منطقه اشباع خرید که بعد از چند روز تقریبا متوالی افزایش قیمت در آن قرار می‌گیریم، حضور داریم. همین موضوع ممکن است نقطه پایان افزایش قیمت‌ها باشد. البته تمامی محدوده‌های مقاومتی و اهداف قیمتی، در صورت شکسته شدن به سمت بالا با حجم زیاد می‌توانند به سطوح حمایتی تبدیل شوند.

اگر در محدوده‌های خط روند صعودی بلندمدت شکسته شده یا در سطح ۷۳ هزار واحد(سقف قبلی) فشار تقاضا بیشتر شود و به موجب این افزایش عرضه روند شاخص کانی‌های غیر فلزی تغییر کند پرده اول از سناریوی کاهشی آغاز خواهد شد. در این پرده فروشندگان ریسک گریز بازیگران اصلی هستند و با فروش‌های خود ممکن است باعث شکسته شدن محدوده خط روند صعودی کوتاه‌مدت شوند. هدف این مرحله از سناریوی کاهشی محدوده ۸۵ هزار و ۸۰۰ واحد است که ممکن است در ناحیه حمایتی ۶۲ هزار واحد تقاضا‌کنندگان افزایش یافته و مانع کاهش بیشتر شاخص شوند. احتمال اتفاق افتادن پرده دوم از سناریوی کاهشی کم است ولی در شرایط خاص بازار و با توجه به ریسک‌های کلی اقتصاد کشور می‌توان انتظار داشت این پرده با هدف ۴۹ هزار و ۶۰۰ واحد نیز یکی از مسیرهای حرکت احتمالی شاخص کانی‌های غیر فلزی باشد. محدوده ۵۵ هزار واحد در این مرحله می‌تواند به‌عنوان سطح حمایتی معرفی شود و با احتمال بسیار زیاد در محدوده‌های ۴۹ هزارو ۶۰۰ واحد شاخص به سمت سطح ۵۸ هزار و ۸۰۰ واحد باز گردد ولی پرده سوم از سناریوی کاهشی با هدف ۳۸ هزار و ۸۰۰ واحد نیز می‌تواند یکی از گزینه‌ها باشد. در پرده سوم محدوده‌های ۴۴ هزار و ۶۰۰ واحد و ۴۱ هزار و ۴۰۰ واحد به‌عنوان سطوح بسیار مهم حمایتی با احتمال بسیار بالا می‌توانند مانع ریزش بیشتر شاخص کانی‌های غیر فلزی شوند. پرده چهارم از سناریوی کاهشی به محدوده‌های کمتر از ۳۸ هزار و ۸۰۰ واحد می‌پردازد که درحال‌حاضر نمی‌توان در مورد آن به‌صورت دقیق اظهارنظر کرد.

مناطق حمایتی، سطوحی از قیمت هستند که در آن احتمالا تقاضا‌کنندگان سهام زیاد می‌شوند و ممکن است نقطه پایان روند نزولی و کاهش قیمت‌ها باشند. از طرفی سطوحی که به‌عنوان هدف قیمتی، در روند نزولی معرفی می‌شوند، مناطقی هستند که در آن معامله‌گران بلندمدت بازار در سهم حضور دارند و اکثر سفته‌بازان در این نقطه از سهم خارج شده‌اند، بنابراین در این محدوده‌ها علاوه بر احتمال تقاضای زیاد، ممکن است عرضه‌کننده سهام نیز از فروش اجتناب کرده و به نوعی در منطقه اشباع فروش که بعد از چند روز تقریبا متوالی کاهش قیمت در آن قرار می‌گیریم، حضور داریم. همین موضوع ممکن است نقطه پایان کاهش قیمت‌ها باشد. البته تمامی این محدوده‌ها در صورت شکسته شدن به سمت پایین با حجم زیاد می‌توانند به سطوح مقاومتی تبدیل شوند.

 

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند