در هفته آینده احتمال ادامه کاهش قیمت‌ها در قالب پرده اول از سناریوی کاهشی و با هدف ۷۸ هزار واحد محتمل است. محدوده خط روند صعودی بلند‌مدت و سطح ۸۲ هزار و ۵۰۰ واحد، به‌عنوان محدوده‌های حمایتی قدرتمند، می‌توانند از ورود شاخص صنعت شیمیایی به فاز ریزش جلوگیری کنند. تا محدوده‌های هدف قیمتی مرحله اول هنوز امید برگشت شاخص به مدار صعودی وجود دارد. در صورت واکنش شاخص شیمیایی به محدوده خط روند صعودی بلند‌مدت می‌توان امیدوار بود شاخص در مسیر پرده اول از سناریوی افزایشی با هدف ۹۵ هزار واحد حرکت کند. در مسیر افزایش شاخص صنعت شیمیایی محدوده ۹۰ هزار واحد و مهم‌تر از همه محدوده خط روند نزولی میان‌مدت است که می‌توانند در مسیر افزایش شاخص شیمیایی مشکل ایجاد کنند.

بعد از عبور شاخص از محدوده ۹۵ هزار واحد، مرحله دوم از سناریوی افزایشی آغاز خواهد شد. در این پرده، بازیگران سعی می‌کنند با ایجاد تقاضای بیشتر در سهام شرکت‌های این صنعت، شاخص را تا محدوده‌های ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ واحد بالا ببرند. در این مرحله سطوح مقاومتی‌۱۰۰ هزار واحد و ۱۰۸ هزار واحد ممکن است مانع افزایش بیشتر قیمت‌ها شوند. احتمال رخ دادن پرده سوم از سناریوی افزایش قیمت فعلا کم است، در این مرحله شاخص صنعت شیمیایی به دنبال فتح قله‌های جدید مانند محدوده ۱۳۵ هزار واحد است که سطح ۱۲۵ هزار واحد می‌تواند به‌عنوان مقاومت نقش ایفا کند. مرحله چهارم‌ به بعد از عبور شاخص از محدوده ۱۳۵ هزار واحد می‌پردازد‌ که در کوتاه‌مدت نمی‌توان به‌طور دقیق در مورد آن صحبت کرد.

مناطق مقاومتی، سطوحی از قیمت هستند که در آن احتمالا عرضه‌کنندگان سهام زیاد می‌شوند و ممکن است نقطه پایان روند صعودی و افزایش قیمت‌ها باشند. از طرفی سطوحی که به‌عنوان هدف قیمتی، در روند صعودی معرفی می‌شوند، مناطقی هستند که در آن معامله‌گران به جمع‌آوری سود ناشی از افزایش قیمت‌ها می‌پردازند، بنابراین در این محدوده‌ها علاوه بر عرضه‌کنندگان زیاد، ممکن است تقاضا‌کننده سهام نیز از خرید اجتناب کرده و به‌نوعی در منطقه اشباع خرید که بعد از چند روز تقریبا متوالی افزایش قیمت در آن قرار می‌گیریم، حضور داریم. همین موضوع ممکن است نقطه پایان افزایش قیمت‌ها باشد. البته تمامی محدوده‌ها‌ی مقاومتی و اهداف قیمتی، در صورت شکسته‌شدن به سمت بالا با حجم زیاد می‌توانند به سطوح حمایتی تبدیل شوند.

روند نزولی میان‌مدت این شاخص تا به حال بسیار قدرتمند در مقابل حرکت افزایشی شاخص ایستادگی کرده و ممکن است کاهش قیمت‌ها در قالب سه پرده دیگر ادامه داشته باشد. این اتفاق می‌تواند با خبری غیر‌منتظره قوت بگیرد. شاخص صنعت شیمیایی بعد از رسیدن به هدف پرده اول خود یعنی ۷۸ هزار واحد و در صورت فشار عرضه‌ها می‌تواند تا محدوده‌های ۶۱ هزار واحد ریزش داشته باشد. سطوح حمایتی این مسیر، از جمله ۷۰ هزار واحد و ۶۵ هزار واحد به نوبه خود مناطق حمایتی قدرتمندی هستند که می‌توانند مانع افت بیشتر شاخص شوند. احتمال گذر از مرحله دوم و کاهش بیشتر قیمت‌ها در صنعت شیمیایی بسیار کم است ولی در پرده سوم این شاخص می‌تواند سطح حمایتی ۵۷ هزار واحد را به سمت پایین بشکند و به محدوده‌های ۵۰ هزار و ۵۰۰ واحد برسد. مرحله چهارم به محدوده‌های کمتر از ۵۰ هزارو ۵۰۰ واحد می‌پردازد که بهتر است در حال‌حاضر به بررسی آن نپردازیم.

مناطق حمایتی، سطوحی از قیمت هستند که در آن احتمالا تقاضا‌کنندگان سهام زیاد می‌شوند و ممکن است نقطه پایان روند نزولی و کاهش قیمت‌ها باشند. از طرفی سطوحی که به‌عنوان هدف قیمتی، در روند نزولی معرفی می‌شوند، مناطقی هستند که در آن معامله‌گران بلند‌مدت بازار در سهم حضور دارند و اکثر سفته‌بازان در این نقطه از سهم خارج شده‌اند، بنابراین در این محدوده‌ها علاوه بر احتمال تقاضای زیاد، ممکن است عرضه‌کننده سهام نیز از فروش اجتناب کرده و به نوعی در منطقه اشباع فروش که بعد از چند روز تقریبا متوالی کاهش قیمت در آن قرار می‌گیریم، حضور داشته باشیم. همین موضوع ممکن است نقطه پایان کاهش قیمت‌ها باشد. البته تمامی این محدوده‌ها در صورت شکسته‌شدن به سمت پایین با حجم زیاد می‌توانند به سطوح مقاومتی تبدیل شوند.

 

این مطلب برایم مفید است
13 نفر این پست را پسندیده اند