اگر نسبت گردش موجودی کالا بالاست باید به موارد زیر پرداخت:

موجودی اجناس در انبار دوره رکود پایینی دارد.کالاها به سرعت به پول تبدیل می‌شوند. سرمایه‌گذاری روی موجودی کالا کم شده است. کارآیی عملیاتی شرکت بیشتر شده و فروش از موجودی پیشی گرفته است.

نحوه محاسبه نسبت‌های فعالیت

نسبت گردش دارایی:این نسبت نشان می‌دهد گردش دارایی‌ها چگونه بر درآمد شرکت اثر می‌گذارد، در واقع نسبت گردش دارایی به ما می‌گوید که دارایی‌ها در مسیر ایجاد درآمد چه نقشی دارند.

این نسبت را در چند دوره محاسبه و مقایسه می‌کنند و مشخص می‌شود که آیا افزایش دارایی منجر به درآمد بیشتر می‌شود یا خیر.

نحوه محاسبه نسبت گردش دارایی:

برای محاسبه این نسبت فروش بر کل دارایی‌ها تقسیم می‌شود.

کل دارایی/  فروش خالص = نسبت گردش دارایی

تجزیه و تحلیل نسبت گردش دارایی:اگر این نسبت عدد بالایی را به ما نشان می‌دهد یعنی شرکت مجموع دارایی‌ها و امکانات خود را به خوبی مدیریت می‌کند. اگر دارایی‌ها به شکل چشمگیری افزایش یافته اما فروش به خوبی پیش نرفته است، می‌توان به نتایج زیر رسید:

در قسمت دارایی‌ها دچار تورم هستیم زیرا برنامه‌ریزی درستی برای افزایش دارایی‌ها صورت نگرفته است.بازاریابی و تبلیغات خوبی برای محصول انجام نشده است.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند