سناریوی افزایش قیمت این شاخص می‌تواند در چهار پرده بررسی شود: در پرده اول شاخص می‌تواند تا محدوده ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد افزایش پیدا کند، محدوده ۵ میلیون و ۷۵۰ هزار واحد به‌عنوان محدوده تقریبا قدرتمند مقاومتی می‌تواند مانعی بر سر راه رسیدن به این هدف قیمتی باشد. در پرده بعد و در صورت عبور از هدف قیمتی مرحله اول، شاخص فرآورده‌های نفتی با عبور از سطوح مقاومتی ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد و ۷میلیون و ۵۰۰ هزار واحد به دنبال هدف ۸ میلیون واحد است. این دو مرحله از سناریوی افزایشی تقریبا قابل دسترس هستند. در پرده سوم شاخص صنعت فرآورده‌های نفتی به دنبال فتح قله قبلی خود یعنی سطح ۱۰ میلیون واحد است که رسیدن به این هدف نیز بعد از عبور از محدوده‌های مقاومتی ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد و ۹ میلیون واحد محتمل‌تر خواهد شد. مسیر ناهموار رسیدن به سقف قبلی، احتمال رسیدن به آن را در کوتاه‌مدت پایین آورده است. در پرده چهارم بازیگران سهم با ایجاد تقاضای بسیار زیاد در محدوده سقف قبلی باعث عبور شاخص از این محدوده می‌شوند و در صورت تثبیت در بالای این محدوده، می‌توان انتظار داشت این صنعت به دنبال اهداف بالاتر حرکت کند. در حال حاضر نمی‌توان به‌طور قطع در مورد این مرحله صحبت کرد.

مناطق مقاومتی، سطوحی از قیمت هستند که در آن احتمالا عرضه‌کنندگان سهام زیاد می‌شوند و ممکن است نقطه پایان روند صعودی و افزایش قیمت‌ها باشند. از طرفی سطوحی که به‌عنوان هدف قیمتی، در روند صعودی معرفی می‌شوند، مناطقی هستند که در آن معامله‌گران به جمع‌آوری سود ناشی از افزایش قیمت‌ها می‌پردازند، بنابراین در این محدوده‌ها علاوه بر عرضه‌کنندگان زیاد، ممکن است تقاضا‌کننده سهام نیز از خرید اجتناب کرده و به نوعی در منطقه اشباع خرید که بعد از چند روز تقریبا متوالی افزایش قیمت در آن قرار می‌گیریم، حضور داریم. همین موضوع ممکن است نقطه پایان افزایش قیمت‌ها باشد. البته تمامی این محدوده‌ها‌ در صورت شکسته شدن به سمت بالا با حجم زیاد می‌توانند به سطوح حمایتی تبدیل شوند.

شاخص صنعت فرآورده‌های نفتی در پایین محدوده خط روند صعودی بلند‌مدت در حال حرکت است، اگر بعد از رسیدن به هدف پرده اول سناریوی افزایشی یا قبل از آن، شاخص صنعت فرآورده‌های نفتی به هر دلیلی از جمله حضور در منطقه اشباع خرید، به مدار کاهش قیمت‌ها برگردد، مرحله اول از سناریوی کاهش قیمت‌ها با هدف ۳ میلیون و ۷۴۰ هزار واحد رخ خواهد داد. در این مرحله دو حمایت قدرتمند ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد و ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد می‌توانند مانع کاهش بیشتر قیمت‌ها شوند. اتفاق افتادن دیگر پرده‌های نزولی از احتمال کمی برخوردار است و در صورت لزوم در فرصتی دیگر به آنها می‌پردازیم.

مناطق حمایتی، سطوحی از قیمت هستند که در آن احتمالا تقاضا‌کنندگان سهام زیاد می‌شوند و ممکن است نقطه پایان روند نزولی و کاهش قیمت‌ها باشند. از طرفی سطوحی که به‌عنوان هدف قیمتی، در روند نزولی معرفی می‌شوند، مناطقی هستند که در آن معامله‌گران بلند‌مدت بازار در سهم حضور دارند و اکثر سفته‌بازان در این نقطه از سهم خارج شده‌اند، بنابراین در این محدوده‌ها علاوه بر احتمال تقاضای زیاد، ممکن است عرضه‌کننده سهام نیز از فروش اجتناب کرده و به نوعی در منطقه اشباع فروش که بعد از چند روز تقریبا متوالی کاهش قیمت در آن قرار می‌گیریم، حضور داشته باشیم. همین موضوع ممکن است نقطه پایان کاهش قیمت‌ها باشد. البته تمامی این محدوده‌ها در صورت شکسته شدن به سمت پایین با حجم زیاد می‌توانند به سطوح مقاومتی تبدیل شوند.

 

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند