شاخص این صنعت در کوتاه‌مدت روند صعودی خود را آغاز کرده است، خریداران نمادهای صنعت رایانه امیدوارند این حرکت صعودی با شکستن روند نزولی میان‌مدت و عبور از سطوح بسیار مهم مقاومتی به سقف قبلی خود نزدیک شود. در سناریوی افزایشی که احتمال وقوع آن از سناریوی کاهشی بیشتر است، در چهار پرده محدوده سقف قبلی به سمت بالا شکسته خواهد شد که البته احتمال رخداد پرده چهارم در حال حاضر در ابهام قرار دارد. در پرده اول هدف قیمتی سطح ۷۰ هزار و ۸۵۰ واحد است و محدوده خط روند نزولی میان‌مدت می‌تواند به‌عنوان محدوده مقاومتی تقریبا پر قدرت مانع رسیدن به این هدف شود. در پرده دوم شاخص صنعت رایانه به دنبال هدف ۸۴ هزار و ۲۰۰ واحد است که سطوح مقاومتی بسیار پر قدرتی در مسیر این هدف قرار دارد. مناطق ۷۴ هزار و ۵۰۰ واحد و ۷۹ هزار و ۸۰۰ واحد، مهمترین مقاطع قیمتی این پرده از سناریوی افزایش قیمت‌هاست. پرده سوم، فتح قله قبلی است، محدوده ۹۲ هزار و ۴۰۰ واحد می‌تواند مانع رسیدن شاخص به سقف قبلی شود.

مناطق مقاومتی، سطوحی از قیمت هستند که در آن احتمالا عرضه‌کنندگان سهام زیاد می‌شوند و ممکن است نقطه پایان روند صعودی و افزایش قیمت‌ها باشند. از طرفی سطوحی که به‌عنوان هدف قیمتی، در روند صعودی معرفی می‌شوند، مناطقی هستند که در آن معامله‌گران به جمع آوری سود ناشی از افزایش قیمت‌ها می‌پردازند، بنابراین در این محدوده‌ها علاوه بر عرضه‌کنندگان زیاد، ممکن است تقاضا‌کننده سهام نیز از خرید اجتناب کرده و به نوعی در منطقه اشباع خرید که بعد از چند روز تقریبا متوالی افزایش قیمت در آن قرار می‌گیریم، حضور داریم. همین موضوع ممکن است نقطه پایان افزایش قیمت‌ها باشد. البته تمامی این محدوده‌ها در صورت شکسته شدن به سمت بالا با حجم زیاد می‌توانند به سطوح حمایتی تبدیل شوند.

اگرچه در کوتاه‌مدت روند صعودی در این صنعت تشکیل شده است ولی هنوز احتمال کاهش قیمت‌ها وجود دارد. سناریوی کاهش قیمت‌ها در چهار پرده احتمال نزول شاخص صنعت رایانه را بررسی می‌کند. البته احتمال اینکه پرده‌های سوم و چهارم اتفاق بیفتد بسیار کم است. در پرده اول از سناریوی کاهش قیمت‌ها، ممکن است شاخص صنعت رایانه تا محدوده ۶۰ هزار واحد کاهش داشته باشد، در این مسیر خط روند صعودی کوتاه‌مدت می‌تواند مانع کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، بعدا از اینکه پرده اول در نمودار دیده شد، هنوز احتمال بازگشت به مدار صعودی وجود دارد. در پرده دوم شاخص صنعت رایانه با هدف ۵۰ هزار و ۹۰۰ واحد، ممکن است سطوح حمایتی ۶۰ هزار واحد و ۵۵ هزار و۸۰۰ واحد را به سمت پایین شکسته و کاهش پی‌در‌پی قیمت‌ها را ببینیم. در صورت عبور از محدوده ۵۰ هزار و ۹۰۰ واحد به سمت پایین شاخص صنعت رایانه می‌تواند تا ۴۴ هزار واحد یا حتی پایین تر ریزش داشته باشد.

مناطق حمایتی، سطوحی از قیمت هستند که در آن احتمالا تقاضا‌کنندگان سهام زیاد می‌شوند و ممکن است نقطه پایان روند نزولی و کاهش قیمت‌ها باشند. از طرفی سطوحی که به‌عنوان هدف قیمتی، در روند نزولی معرفی می‌شوند، مناطقی هستند که در آن معامله‌گران بلند‌مدت بازار در سهم حضور دارند و اکثر سفته‌بازان در این نقطه از سهم خارج شده‌اند، بنابراین در این محدوده‌ها علاوه بر احتمال تقاضای زیاد، ممکن است عرضه‌کننده سهام نیز از فروش اجتناب کرده و به نوعی در منطقه اشباع فروش که بعد از چند روز تقریبا متوالی کاهش قیمت در آن قرار می‌گیریم، حضور داریم. همین موضوع ممکن است نقطه پایان کاهش قیمت‌ها باشد. البته تمامی این محدوده‌ها در صورت شکسته شدن به سمت پایین با حجم زیاد می‌توانند به سطوح مقاومتی تبدیل شوند. سناریو‌های دیگر نیز برای شاخص صنعت رایانه می‌توان متصور بود که احتمال به وقوع پیوستن آنها در کوتاه‌مدت کم است یا اینکه ابتدا باید یکی از این چهار سناریو رخ دهد تا به سناریوهای بعدی بپردازیم.

 

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند