در حال حاضر باید منتظر بمانیم تا ببینیم شاخص توانایی عبور از خط روند نزولی در محدوده ۶۵هزار تا ۶۶ هزار واحد را دارد یا خیر یا توجه به شرکت‌های زیر‌مجموعه به‌نظر می‌رسد شاخص از این عدد عبور کند و در صورت عبور هدف بعدی شاخص محدوده۸۰ هزار تا ۸۱هزار واحد است و از طرفی دیگر برای اینکه روند صعودی تداوم داشته باشد،شاخص نباید به زیر محدوده۵۰ هزار تا ۵۱ هزار واحد افت کند.

خدمات انفورماتیک با نماد رانفور

قیمت دوبار ناکام از عبور سقف ۵۴۰۰ تومان شد و این سقف تاریخی به مقاومت مهمی برای سهم تبدیل شده مادامی که این سقف شکسته نشود روند صعودی آغاز نشده و سیگنال خریدی صادر نمی‌شود. اگر اصلاح ادامه پیدا کند محدوده ۳۵۰۰ تا ۳۶۰۰ تومان ، محدوده حمایتی خوبی برای سهم است و محدوده مناسبی برای خرید ، سهامداران این شرکت رایانه‌ای می‌توانند با حد ضرر ۳۴۰۰ تومان سهم را  نگهداری کنند.

ایران ارقام با نماد مرقام

قیمت پس از رسیدن به ۶۹۰۰ تومان وارد اصلاح شد و این ۷۱ درصد ادامه داشت تا مورد حمایت سطح ۳۸ درصد فیبوناچی قرار گرفت و در حال حاضر قیمت برای برگشت نباید زیر   ۲۰۰۰ بیاید و اولین هدف برای سهم سقف قبلی یعنی محدوده ۳۱۰۰ تومان است و سهامداران این شرکت رایانه‌ای می‌توانند با حد ضرر  ۲۰۰۰تومان نگهداری کنند.

 

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند