مناطق مقاومتی، سطوحی از قیمت هستند که در آن احتمالا عرضه‌کنندگان سهام زیاد می‌شوند و ممکن است نقطه پایان روند صعودی و افزایش قیمت‌ها باشند. از طرفی سطوحی که به‌عنوان هدف قیمتی، در روند صعودی معرفی می‌شوند، مناطقی هستند که در آن معامله‌گران به جمع‌آوری سود ناشی از افزایش قیمت‌ها می‌پردازند، بنابراین در این محدوده‌ها علاوه بر عرضه‌کنندگان زیاد، ممکن است تقاضا‌کننده سهام نیز از خرید اجتناب کرده و به نوعی در منطقه اشباع خرید که بعد از چند روز تقریبا متوالی افزایش قیمت در آن قرار می‌گیریم، باشیم. همین موضوع ممکن است نقطه پایان افزایش قیمت‌ها باشد. البته تمامی این محدوده‌ها‌ در صورت شکسته شدن به سمت بالا با حجم زیاد می‌توانند به سطوح حمایتی تبدیل شوند.

بعد از اینکه سناریوی اول به وقوع پیوست ممکن است شاخص لاستیک، دو مسیر متفاوت را در پیش بگیرد؛ در سناریوی دوم که محتمل‌تر از سناریوی سوم خواهد بود، شاخص این صنعت می‌تواند هدف ۶۷۵ هزار واحد را در پیش بگیرد که دو محدوده ۵۲۵ هزار واحد و ۵۹۰ هزار واحد، سطوح مقاومتی این سناریو هستند. مسیر دوم بعد از رسیدن به هدف اولین سناریو، کاهش قیمت‌هاست، در این مسیر تمامی سطوح مقاومتی که در سناریوی اول به سمت بالا شکسته شده بودند، می‌توانند به‌عنوان مناطق حمایتی معرفی شوند. ممکن است این کاهش قیمت‌ها تا محدوده ۲۸۶ هزار واحد ادامه داشته باشد.

اگرچه روند نزولی شاخص در میان‌مدت شکسته شده ولی هنوز احتمال کاهش قیمت‌ها وجود دارد. در سناریوی چهارم به احتمال کاهش شاخص لاستیک می‌پردازیم. در این سناریو که ممکن است بعد از برخورد به مقاومت ۴۲۰ هزار واحد اتفاق بیفتد، احتمالا شاخص لاستیک تا محدوده ۲۴۲ هزار واحد ریزش داشته باشد. در این مسیر سطوح ۳۷۱ هزار واحد، ۳۴۷ هزار واحد و ۲۸۶ هزار واحد به‌عنوان مناطق حمایتی مهم شناخته می‌شوند. مناطق حمایتی، سطوحی از قیمت هستند که در آن احتمالا تقاضا‌کنندگان سهام زیاد می‌شوند و ممکن است نقطه پایان روند نزولی و کاهش قیمت‌ها باشند. از طرفی سطوحی که به‌عنوان هدف قیمتی، در روند نزولی معرفی می‌شوند، مناطقی هستند که در آن معامله‌گران بلند‌مدت بازار در سهم حضور دارند و اکثر سفته‌بازان در این نقطه از سهم خارج شده‌اند، بنابراین در این محدوده‌ها علاوه بر احتمال تقاضای زیاد، ممکن است عرضه‌کننده سهام نیز از فروش اجتناب کرده و به نوعی در منطقه اشباع فروش که بعد از چند روز تقریبا متوالی کاهش قیمت در آن قرار می‌گیریم، باشیم. همین موضوع ممکن است نقطه پایان کاهش قیمت‌ها باشد. البته تمامی این محدوده‌ها در صورت شکسته شدن به سمت پایین با حجم زیاد می‌توانند به سطوح مقاومتی تبدیل شوند. احتمال به وقوع پیوستن سناریوی چهارم از سناریوهای افزایشی کمتر است.

 

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند