شاخص کانه‌های فلزی در نزدیکی محدوده بسیار مهم خط روند صعودی بلند‌مدت شکسته شده است، این منطقه می‌تواند به عنوان مقاومتی پر قدرت عمل کند و باعث اخلال در حرکت افزایشی اخیر شود. در سناریویی محتمل، در صورت واکنش به این منطقه، دو محدوده ۳۶۰ هزار و ۵۰۰ واحد و ۳۳۹ هزار  واحد ممکن است از کاهش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کنند. با توجه به افزایش تقاضا در کل بازار، احتمال واکنش شاخص کانه‌های فلزی به این مناطق حمایتی بسیار زیاد است. در صورتی که این محدوده‌ها قادر به حمایت از قیمت‌ها نباشند، محدوده خط روند نزولی کوتاه‌مدت شکسته شده، می‌تواند نقش حمایتی بسیار مهمی ایفا کند.

در سناریوی دیگر که احتمال وقوع آن کمی کمتر از سناریوی اول است، با افزایش تقاضا و قدرت گرفتن خریداران در محدوده خط روند صعودی بلند‌مدت شکسته شده، شاخص کانه‌های فلزی با هدف سقف قبلی یعنی سطح قیمتی ۴۶۲ هزار واحد، در این مسیر سطوح مقاومتی ۳۹۳ هزار واحد و ۴۴۰ هزار واحد، به عنوان سطوح مقاومتی مهم، ممکن است مانع افزایش بیشتر قیمت‌ها شوند. مقاومت ۴۴۰ هزار واحد بسیار پر قدرت‌تر و مهمتر از سطح ۳۹۳ هزار واحد است. علاوه بر محدوده‌های مقاومتی ذکر شده، محدوده  خط روند نزولی میان‌مدت نیز می‌تواند مانع رسیدن شاخص این صنعت به محدوده سقف قبلی خود شود. در مورد افزایش قیمت بیش از محدوده ۴۶۲ هزار واحد در حال حاضر نمی‌توان اظهار نظر کرد.

در سناریویی که احتمال وقوع آن از دو سناریوی قبل بسیار کمتر است شاخص کانه‌های فلزی محدوده حمایتی ۲۹۵ هزار واحد را به سمت پایین شکسته و هدف ۲۱۰ هزار واحد را در پیش می‌گیرد. در این مسیر حمایت‌های ۲۷۰ هزار واحد و ۲۲۸ هزار و ۵۰۰ واحد، به عنوان سطوح حمایتی بسیار پر قدرت توانایی جلوگیری از ریزش بیشتر قیمت‌ها را دارند.

 

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند