عبارت کانسلیم از کنار هم گذاشتن حرف اول هفت عبارت دیگر به‌وجود می‌آید که همان دسته‌بندی‌های اونیل هستند.

۱- درآمد‌های جاری

(C: current earnings)

مقایسه درآمد‌های فصلی شرکت با درآمد دوره مشابه در سال گذشته که فرآیند افزایشی مطلوب است.

۲- درآمد‌های سالانه

(A: Annual earnings)

مطالعه روند سودسازی شرکت در بلند‌مدت که در اینجا روندصعودی و تداوم آن به ویژه در ۵ سال پایانی مطلوب است.

۳- محصول، خدمات یا مدیریت جدید

(N: New Product, service or management)

تحول در تولید کالا یا ارائه خدمات یا رویکردها و استراتژی‌های نوآور مدیریتی به نحوی که سهم بازار و درآمد شرکت را به میزان قابل‌توجهی تغییر دهد.

۴- عرضه و تقاضا

(S: Supply and demand)

در اینجا سهام شرکت‌های کوچک و متوسط با درصد سهام شناور آزاد کمتر مورد نظر قرار می‌گیرد. همچنین سهامداری مدیران شرکت نیز فاکتور مثبتی قلمداد می‌شود.

۵- پیشرو یا پیرو

 (L: Leader or laggard)

پیشگام بودن شرکت در ارائه محصولات و تکنولوژی‌های جدید و به دست گرفتن بازار مورد نظر است.

۶. نهاد پشتیبان

(I: Institutional sponsorship)

نهادهای حامی در بحران‌ها از سهام شرکت حمایت کرده یا از سقوط ارزش سهام جلوگیری می‌کنند یا حداقل نقد‌شوندگی آن را تامین می‌کنند. در اینجا سهامداران عمده خوشنام مورد نظر هستند.

۷- جهت بازار

(M: Market Direction)

برای یافتن و درک روند اصلی بازار، آشنایی با تحلیل نموداری، گزاره‌های اقتصاد کلان موثر بر بازار، روان‌شناسی بازار و مباحث مالی رفتاری و ریسک‌های سیستماتیک می‌توانند در نظر گرفته شوند.

 

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند