به‌عنوان مثال روز دوشنبه هر کد حقیقی در نماد تاپکیش به‌طور متوسط حدود ۱۳۰ میلیون تومان خریداری کرده در صورتی که هر کد حقیقی تنها حدود ۸ میلیون تومان فروش داشته است.  البته روز دوشنبه در برخی نمادها نسبت قدرت خریدار به فروشنده بالای ۲ ثبت شد درصورتی که قیمت آخرین معامله آنها از قیمت آغازین کمتر بود. این نسبت‌ها در نمادهای زملارد، بگیلان، آبادا، ثبهساز، داسوه، سصفها، دسینا، درازک، شیراز، تاصیکو، سهگمت، وسپهر، وتوکا، زکوثر، دبالک و شتوکا دیده شد. از میان این نمادها نیز می‌توان به نماد تاصیکو با میانگین خرید هر کد حقیقی حدود ۵/ ۳۰‌میلیون تومان و نسبت قدرت خریداران حقیقی به فروشندگان حقیقی ۵۵/ ۲ اشاره کرد. همچنین تابلوی این نماد نشان می‌دهد میانگین ۱۰ روزه سرانه خرید هر کد حقیقی آن حدود ۱۱ میلیون تومان بوده است.

 

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند