روند صعودی بلند‌مدت به هیچ وجه در فاز اصلاحی شکسته نخواهد شد. در حال حاضر مهم‌ترین محدوده‌ای که می‌تواند مانع تبدیل شدن فاز اصلاحی به فاز ریزش قیمتی شود همین محدوده خط روند صعودی بلند‌مدت است. در صورت شکست این محدوده به سمت پایین امیدها نسبت به تشکیل روند صعودی بسیار کم خواهد شد و عرضه‌کنندگان سهام فشار فروش مضاعف به بازار وارد خواهند کرد. مهم‌ترین اتفاق در چند روز گذشته، حرکت شاخص به سمت شکستن خط روند نزولی کوتاه‌مدت برای شکستن آن بود که با برخورد همزمان آن با روند نزولی کوتاه‌مدت و مقاومت ۹۸ هزار واحد متاسفانه نتوانست محدوده خط روند نزولی کوتاه‌مدت را به سمت بالا بشکند و امیدها نسبت به افزایش بیشتر قیمت‌ها بسیار کم شد و عرضه بر تقاضا غلبه کرد و به موجب آن شاخص صنعت شیمیایی تا محدوده‌های فعلی کاهش یافت. در صورت ادامه کاهش قیمت‌ها، شاخص صنعت شیمیایی در هفته‌های آینده می‌تواند تا محدوده ۷۶ هزار واحد نیز اصلاح داشته باشد. در این صورت محدوده ۸۲ هزار و ۴۰۰ واحد می‌تواند به‌عنوان محدوده حمایتی بسیار مهم مانع رسیدن قیمت‌ها به سطح ۷۶ هزار واحد شود. در صورت عبور از این محدوده قیمتی و پس از آن عبور از محدوده خط روند صعودی بلند‌مدت، دیگر نمی‌توان کاهش بیشتر قیمت‌ها را در فاز اصلاحی توجیه کرد و دیگر وارد فاز نزولی یا ریزش قیمت‌ها خواهیم شد. با توجه به وضعیت کل بازار ورود به این فاز دور از ذهن نخواهد بود. در این صورت محدوده‌های ۷۰ هزار واحد و ۶۴ هزار واحد مانع رسیدن شاخص صنعت شیمیایی به محدوده ۶۱ هزار و ۴۰۰ واحد می‌شود. با توجه به حضور شاخص در منطقه مهم قیمتی و همچنین حضور در نزدیکی منطقه اشباع فروش که ناحیه‌ای است که بعد از چند روز متوالی کاهش قیمت به آن می‌رسیم، احتمال پایان فاز اصلاحی نیز وجود دارد، در صورتی که شاخص صنعت شیمیایی مسیر افزایشی را در پیش بگیرد، بعد از عبور از محدوده مهم ۹۸ هزار و ۷۰۰ واحد، محدوده ۱۰۲ هزار و ۴۰۰ واحد یعنی محدوده سطح قبلی می‌تواند هدف اول شاخص صنعت شیمیایی باشد. مسیر برای افزایش شاخص صنعت شیمیایی دشوار است و همین موضوع از امیدها نسبت به رسیدن شاخص به سقف قبلی خود، کاسته است و سرمایه‌گذاران تقریبا ناامید در حال خروج از بازار هستند. اما کماکان امید‌هایی نسبت به رسیدن شاخص به محدوده سقف قبلی و حتی بیشتر در بین فعالان بازار وجود دارد. بعد از عبور از محدوده بسیار مهم ۱۱۲ هزار و ۴۰۰ واحد، این شاخص می‌تواند اهداف بالاتری همچون ۱۶۸ هزار واحد را دنبال کند. سه منطقه قیمتی از جمله ۱۲۵ هزار واحد، ۱۳۶ هزار واحد و ۱۵۰ هزار واحد می‌توانند از ادامه افزایش قیمت‌ها جلو‌گیری کنند، به این محدوده‌ها مقاومت می‌گوییم. به دلیل اینکه شاخص صنعت شیمیایی در تاریخ خود هیچ‌گاه در این اعداد حضور نداشته، این محدوده‌ها از اعتبار چندانی برخوردار نیستند اما شیوه‌های آماری و تکنیکی برای محاسبه محدوده‌های مهم در این مواقع وجود دارد و اکثرا تحلیلگران جسور از آنها به‌عنوان محدوده‌های تحلیلی استفاده می‌کنند. این اشخاص برای ترسیم خطوط تحلیلی خود به دنبال حداکثر یک یا دو تایید نشانه تکنیکی بدون در نظر گرفتن گذر زمان هستند، در مقابل تحلیلگران محافظه‌کار برای ترسیم خطوط تحلیلی حداقل دو نشانه تکنیکی یا گذر زمان را لحاظ می‌کنند.

 

 

این مطلب برایم مفید است
20 نفر این پست را پسندیده اند