درحال‌حاضر محدوده ۵۱۱۱۴ واحد کف حمایتی مینور شاخص است و در صورت برگشت از محدوده ۵۹۴۰۶ واحد، ۶۴۷۸۳ واحد و ۷۱۲۳۶ واحد، مقاومت‌های شاخص این گروه هستند. اما در صورت اصلاح بیشتر در حوالی۴۴۲۰۷ واحد حمایت بسیار قدرتمندی وجود دارد که همزمان محل تلاقی اهداف فیبوناچی الگوهای‌هارمونیک شارک(خطوط آبی کم رنگ) و کرب(خطوط سبز) و خط روند داخلی این گروه خواهد بود.

به پرداخت ملت(با نماد پرداخت)

نماد این شرکت پس از رشد تا ۵۸۳۵ تومان وارد اصلاح تا محدوده ۳۸۰۰ تومان شده که به لحاظ درصدی حدود ۳۵ درصد بوده و تنها کمی بیشتر نسبت به اصلاح شاخص کل است، درحالی‌که برخی نماد‌ها تا ۷۰ درصد نیز اصلاح داشته‌اند. درحال‌حاضر نماد با حمایت ۳۷۹۰ روبه‌روست که محدوده تکمیل الگوی شارک است. درصورت برگشت از این محدوده ۴۳۶۰ تومان و ۵۳۰۰ تومان مقاومت‌های بعدی سهم خواهد بود.

خدمات انفورماتیک(با نماد رانفور)

پس از رشد تا محدوده ۵۴۰۰ تومان، تا محدوده ۲۴۴۳ تومان اصلاح کرده و پس از برخوردبا خط روند داخلی خود مقداری از اصلاح را جبران کرده است و درحال‌حاضر در محدوده ۲۸۶۰ تومان با صف خرید بسته شده است. در صورت ادامه رشد ۳۱۹۵ تومان و ۴۴۵۰ تومان مقاومت‌های سهم و در صورت اصلاح بیشتر محدوده ۲۳۰۰ و ۱۹۰۰ حمایت‌های بعدی خواهد بود.

 

 

این مطلب برایم مفید است
8 نفر این پست را پسندیده اند