روند صعودی بلند‌مدت به هیچ‌وجه در فاز اصلاحی شکسته نخواهد شد. شکسته‌شدن محدوده ۴۰۰ هزار واحد به سمت پایین برای بسیاری از سرمایه‌گذاران با ترس همراه بود و امیدها را نسبت به پایان اصلاح در این محدوده قیمتی تقریبا ناامید کرد. البته هنوز در محدوده این حمایت قرار داریم و کمی امیدواری نسبت به افزایش قیمت‌ها وجود دارد. با توجه به شکسته‌شدن محدوده حمایتی ۴۰۰ هزار واحد، شاخص‌کل هم‌وزن در هفته‌های آینده می‌تواند تا محدوده ۳۳۰ هزار واحد کاهش داشته باشد که در صورت شکسته‌شدن خط روند صعودی بلند‌مدت، از فاز اصلاحی خارج و به فاز نزول قیمت‌ها یا ریزش وارد می‌شویم. در صورت کاهش قیمت‌ها، محدوده ۳۷۵ هزار و ۵۰۰ واحد می‌تواند از اصلاح بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کند و در صورت شکسته‌شدن خط روند صعودی بلند‌مدت، محدوده ۳۵۶ هزار و ۵۰۰ واحد می‌تواند مانع ریزش بیشتر قیمت‌ها شود. این محدوده‌های حمایتی هر‌کدام به نوبه خود، بسیار قدرتمند هستند و امید بسیار زیادی برای متوقف‌شدن اصلاح قیمت‌ها هستند. با توجه به حضور شاخص در منطقه مهم قیمتی و همچنین حضور در نزدیکی منطقه اشباع فروش که ناحیه‌ای است که بعد از چند روز متوالی کاهش قیمت به آن ناحیه می‌رسیم، احتمال پایان فاز اصلاحی نیز وجود دارد، این اتفاق می‌تواند بعد از لمس کردن محدوده خط روند صعودی بلند‌مدت اتفاق بیفتد. هرچند از لحاظ تکنیکال تقریبا اصلاح قیمت به ریزش قیمت تبدیل شده است، اما هنوز امیدهایی هرچند بسیار کم به پایان روند نزولی قیمت‌ها وجود دارد. در صورتی‌که شاخص کل هم‌وزن مسیر افزایشی را در پیش بگیرد، بعد از عبور از محدوده‌های مهم ۴۰۰ هزار واحد و ۴۳۰ هزار واحد، محدوده ۴۷۰ هزار واحد می‌تواند هدف اول شاخص‌کل هم‌وزن باشد. البته قبل از محدوده‌های مذکور مقاومت ۴۵۰‌هزار واحد نیز می‌تواند مانع افزایش بیشتر قیمت‌ها شود. مسیر برای افزایش شاخص‌کل هم‌وزن، بسیار سخت و دشوار است و همین موضوع از امیدها نسبت به رسیدن این شاخص به سقف قبلی خود کاسته است و سرمایه‌گذاران تقریبا ناامید در حال خروج از بازار هستند. اما کماکان امید‌هایی نسبت به رسیدن شاخص به محدوده سقف وجود دارد. بعد از عبور از محدوده بسیار مهم ۴۷۰ هزار واحد، این شاخص می‌تواند اهداف بالاتری همچون ۵۳۸ هزار واحد را دنبال کند. دو منطقه قیمتی از جمله ۴۹۰ هزار واحد و ۵۱۰ هزار واحد می‌توانند از ادامه افزایش قیمت‌ها جلو‌گیری کنند، به این محدوده‌ها مقاومت می‌گوییم.

 

 

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند